„Největší vlastník pozemků už podepsal kupní smlouvu, pokud nedojde k neočekávaným komplikacím, bude stavba zahájená za rok a dokončená nejpozději v červnu 2018," uvedl Jan Rýdl, mluvčí ŘSD.

Jedním z obyvatel obce, který odmítá pozemky prodat, je zaměstnanec velké energetické společnosti Václav Houdek z Městečka. „Ten obchvat zabrání pohybu z Městečka do Olbramovic. Jako zemědělský podnikatel budu mít problémy jezdit na svá pole, které zůstanou za tím obchvatem, který nám povede asi devadesát metrů od domu," tvrdí Václav Houdek.

Projekt přeložky hlavní silnice I/3 předpokládá její částečné zahloubení pod úroveň terénu a zároveň přemostění pro zajištění obslužnosti osady Městečko i dalších sídel.

Po předložení nabídek k odkupu mají vlastníci potřených pozemků tři měsíce na rozhodnutí, za jí přijmou.
„Případné vyvlastňování pozemků je naprosto až poslední krok, ke kterému by ŘSD sáhlo, " upřesnil mluvčí investora Jan Rýdl.

Obyvatelé Olbramovic, kterým vede silnice přímo u domu, si nepřejí nic jiného, než aby obchvatu už byl.

„Už jsem z provozu na silnici ohluchlý, že když někdo zvoní, tak to neslyším," svěřil se Miroslav Stěhule.

„Ten obchvat tady musí být. Obec je silnicí rozdělená, děti jí přechází několikrát denně. Je to velké riziko. Projede zde přes 22 tisíc aut," řekl Vladimír Skalák.

Občanské sdružení Olbramovice, jehož je Vladimír Skalák předsedou, bylo založené právě pro urychlení stavby obchvatu obce a také dlouhodobě eviduje nehody. Podle místní statistiky vedené od roku 1967 na několikakilometrovém úseku silnice I/3 zemřelo přes třicet lidí.

Tomická šikana si vyírá daň nejvyšší

S potřebným obchvatem souvisí dvojitá zatáčka smrti – Tomická šikana, kde se napojuje frekventovaná silnice z přemostění železniční tratě na původní komunikaci I/3.

V sobotu 7. února tam po čelní srážce s autobusem zahynula v Opelu Astra devítiletá spolujedoucí se svou šestatřicetiletou maminkou.

Dopravní nehody, zpravidla s lehčími následky, jsou přímo v obci na denním pořádku, přestože správce komunikace udělal už řadu dílčích opatření. Zvýraznil přechody pro chodce, nanesl před ně drsnější povrch pro zlepšení adhezních podmínek při brzdění, na zbylou vozovku položil takzvaný tichý asfalt a nově instaloval dopravní značky upozorňující na dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly.

Na okamžitou rychlost upozorňuje motoristy z obou směrů měřič a dopravní policie jí také často hlídá. Jednu z nehod popsal člen občanského sdružení Olbramovice . „Řidič narazil do čekárny, ve které na autobus čekala žena a zranil jí," připomněl František Moudrý.

(s využitím info Českého rozhlasu – region)