Ředitel akciové společnosti DZV Nova Pavel Dvořák lidi uklidňuje: „Rozhodně nebudeme působit negativně. Hledáme další zdroje vody východně od farmy Petrovice a jednáme i o záložním zdroji, připojení kravína na nedaleký přivaděč Benešov  – Sedlčany," uvedl Pavel Dvořák.

Průzkum západně od farmy směrem na Drachkov ukázal, že v horninách je velký podíl manganu.

„Z hlediska kvality vody by až tak nevadil, ale docházelo by k zanášení technologie a trubek, ať už by se jednalo o plastové nebo pozinkované. Proto jsme průzkum nasměrovali východně od Petrovic a hledáme odbornou firmu, která by zdroje našla a zkušební vrty provedla," upřesnil ředitel zemědělského družstva.

Vrty se původně měly uskutečnit už nyní v listopadu a následně čerpací zkoušky, které by prokázaly jejich vydatnost na pokrytí předpokládané spotřeby vody, která přesáhne 50 tisíc kubíků, včetně jejích rozborů.

Záměr se však dostal do časového skluzu

„Do konce roku určitě nestíháme. Musíme dokončit výběr zhotovitele hydrogeologických vrtů, tak možná začneme v lednu příštího roku," objasnil Pavel Dvořák.  Zahájení provozu studen podléhá samostatnému vodoprávnímu řízení, při němž se bude posuzovat možné ovlivnění okolních zdrojů.

„My si budeme svoje studny určitě chránit," konstatoval starosta Bystřice Daniel Štěpánek. Jedna studna mezi hlavní silnicí Praha – Tábor a osadou Nesvačily je v majetku města, druhou má se zemědělským družstvem napůl a třetí patří DZV Nova.

Nové haly s ustájením pro 280 dojnic a dalších 216 kusů hovězího dobytka v produkční stáji se původně měly začít budovat v příštím roce.

„Realizaci stavby pro zvýšení živočišné výroby a produkce mléka po výběru zhotovitele předpokládáme v letech 2018 až 2019. Záleží na rozhodnutí hlavního akcionáře, který má rozhodovací právo, zda se náročná investice uskuteční," nastínil Pavel Dvořák.

Bystřická radnice samotnému rozšíření farmy Petrovice nebrání. „Určitě budeme rozvoj farmy, která je tři kilometry od města, podporovat. Aby se odehrávala rozhodující výroba tam a město bylo co nejméně zatížené dopravou. Připravujeme i změnu územního plánu, aby se celé zemědělské družstvo mohlo přesídlit z města do Petrovic," řekl starosta Daniel Štěpánek.