„Změna byla iniciativou města, které nové tabule s označením stanice také nechalo vyrobit a zaplatilo," vysvětlil starosta Sázavy Petr Šibrava.

Pro malé dvojkolejné nádraží byl při stavbě železniční tratě Kolín – Čerčany na přelomu 19. a 20. století vybraný prostor v širých polích na levém břehu řeky Sázavy (traťový kilometr 45,0). Nové nádraží se nacházelo přibližně jeden kilometr od levobřežního trhového městečka Sázava, které leželo jihozápadním směrem.

Černé Budy jsou na druhém břehu řeky

Přibližně stejně daleko severozápadním směrem se nacházela pravobřežní klášterní osada Černé Budy se Sázavským klášterem. Zřejmě i kvůli této poloze bylo nádraží pojmenované jako Sázava-Buda, čímž symbolizovalo odvěké spojení levobřežní osady Sázava a pravobřežní osady Černé Budy, jejíž doplněný název byl odvozený od části původní staré Sázavy, kde vyhořely boudy.

Nejblíže novému nádraží ležela sklářská osada „Na Kácku" a Kavalierovy sklářské hutě. K nim byla vybudovaná vlečka, která odbočovala z širé tratě v těsné blízkosti ledečského zhlaví nádraží Sázava-Buda.

Dráha byla vloni v provozu 115 let

Otevření celé dráhy včetně nádraží Sázava-Budy se odehrálo 1. srpna 1901 a o pět dní později byla zhruba jeden kilometr jihozápadně od stanice u městečka Sázava zprovozněná zastávka, od níž se dalo lehce dostat přes most ke klášteru i do Černých Bud. Novější zástavba pak obě lokality v průběhu 20. století propojila.

„Jde o sladění stavu s katastrálním územím. Místní část Černé Budy je na druhém břehu řeky, takže jsme odstranili zmatek, který název nádraží v neznalých návštěvnících a turistech vyvolával," podotkl Petr Šibrava.

Zkrácený název nádraží „Sázava" se postupně objeví při aktualizaci všech úředních dokumentů, map a informačních materiálů. „Proto jsme to také dělali. Administrativní proces změny netrval drahám dlouho, necelé čtyři měsíce," dodal starosta města rozkládajícího se na obou březích řeky.