Protože se přeložka tratě ve dvou lokalitách a rozšíření drážního tělesa i pozdější provozní negativní jevy  dotýkají mnoho organizací a lidí,  svolává drážní úřad, jako speciální stavební úřad, jednání účastníků pro podání případných  námitek formou veřejné vyhlášky.

Po zmíněném termínu už nebudou úředníci k případným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům přihlížet. Z celého stavebního řízení je  z důvodu doposud nedořešených majetkových vztahů vyjmutý jeden stavební pozemek v katastru Sudoměřic u Tábora.

Do konce dubna se budou provádět přípravné práce a pokud se nikdo ze zúčastněných neodvolá, mohlo by snad být konečně vydané stavební povolení ke stavbě, která zrychlí nejen mezinárodní přepravu zboží, ale hlavně urychlí cestování z Benešova do Tábora.

Přestože je celý evropský  koridor mezi Skandinávií a Středomořím koncipovaný přes Českou Sibiř  pro rychlost 160 km/h, bude mezi Čekanicemi a Táborem (což je vlastně jedna železniční stanice s charakterem širé trati)  rychlost kvůli obloukům s menším poloměrem snížená na 80 až 100 km/h s postupným nárůstem rychlosti.