Souprava mohla na nových úsecích 4. železničního koridoru využívat maximální povolenou rychlost 160 km/h, ale na původní trati jela podle stávajících rychlostníků a mezi Voticemi a Červeným Újezdem měla dokonce nařízenou maximálně čtyřicítku.