Pak měla úplná uzavírka komunikace III/1095 začít koncem března, ale z administrativních důvodů se přejímka staveniště zpozdila.

„Rekonstrukce silničního mostu v Čerčanech bude zahájena 2. května," informovala Lucie Kuklová z projekční kanceláře společnosti Somaro, která pro zhotovitele rekonstrukce zajišťuje dopravní značení a agendu.

Nové přemostění mezi Čerčany a jejich částí Vysoká Lhota mělo být podle původních termínů hotové do konce listopadu. Úplná uzavírka silnice III/1095  mezi ulicemi Zahradní na levém a Brigádníků na  pravém břehu Sázavy bude od čtvrtka 2. května platit pro všechna vozidla v obou směrech.

„Průchod pro pěší bude umožněný přes lávku u železničního mostu," upozornila v rozhodnutí o uzavírce Beatrix Jiráňová z oddělení silničního správního úřadu benešovské radnice.

Motoristé s vozidly vysokými do 3,3 metru jedoucí po silnici I/3 od Mirošovic budou už za odbočením na Čtyřkoly na objížďku upozornění dopravním značením. To je navede na Starou Benešovskou silnici u Městečka a přes Poříčí nad Sázavou podél železnice do Čerčan.

Pro  vozidla rozměrnější než 3,3 metru na výšku bude  
v obou směrech vyznačená objížďka do Benešova a přes Bedrč, Soběhrdy, Vranov a Přestavlky do Čerčan.