Vrchotovy Janovice mají vlastní fungující vodní zdroje, do jejichž filtrace a úpravy v posledních letech investovaly několikamilionové částky.

„Přivaděč pitné vody pro Sedlčany bereme jako rezervu. V projektu máme zapracované připojovací místo, na nějž se zatím nenapojíme. Ale bude to záloha pro budoucnost, protože se dá očekávat, že kvalita vody z našich studní postupně klesne," vysvětlil Miroslav Synek, starosta Vrchotových Janovic.

Podobně vnímají investici za několik set milionů korun v nedalekém Vojkově.

„Vodovodní řad povede od Voračic po pravé straně silnice I/18 směrem ke Kosově Hoře. Vojkov se při stavbě na něj nenapojí, ale bude pro případ potřeby připravená odbočná šachta," konstatoval František Baťha, starosta Vojkova.

Obec rovněž, tak jako městys Vrchotovy Janovice, investovala do vlastních studní a vodovodu v posledních letech miliony korun.  „Uvidíme, jak se bude vyvíjet cena pitné vody z přivaděče od Benešova. Nás jenom elektřina pro čerpadla a chemická úprava vody z vlastních studní vyjde ročně na 70 tisíc korun. Pokud by voda ze Želivka vycházela levněji, budeme připravení se připojit," doplnil starosta Vojkova.

Na vodovodní přivaděč pro Sedlčany se odbočným  řadem připojí Kosova Hora, jejíž vodojem je zásobovaný potokem Mastník.

Čerpadla v Benešově do téměř dvacetikilometrového potrubí s průměrem čtvrt metru natlačí do Voračic    až 50 litrů za vteřinu, minimálně 2000 kubických metrů za den.

Přivaděč pitné vody pro Sedlčany povede od benešovské Šiberny přes Jírovice, kolem Nesvačil, Drachkova, katastrem Božkovic, Rudoltic a Vrchotových Janovic k nejvyššímu bodu nad Voračicemi.

Na horizontu vpravo od silnice I/18 (ve směru od Olbramovic do Sedlčan) na políčku mezi komunikací a lesem  vodohospodáři  postaví vodojem, jenž  je řešený jako dva na sebe napojené obdélníky.

Ve třípodlažní budově zastřešené sedlovou střechou bude skrytá armaturní komoru s dávkovačem chlornanu sodného, rozvodnou a vstupem do akumulačního prostoru. Dvě železobetonové nepropustné komory s bezpečnostním přepadem pojmou  po 150 kubických metrech vody.

Součástí technologického zařízení bude řídící systém s dálkovým přenosem dat do vodohospodářského dispečinku,  který bude měřit a průběžně bilancovat množství odebírané vody z přivaděče Benešov – Sedlčany a objem  akumulované vody.

Voda, která z benešovské Šiberny překoná do Voračic stometrový výškový rozdíl, poteče do sedlčanského vodojemu samospádem.

Součástí stavby u Voračic ve výšce téměř 520 metrů nad mořem je komunikace a plocha pro otáčení v areálu vodojemu. Obslužná cesta bude napojena novým sjezdem na komunikaci I/18.

Terén v okolí oploceného vodojemu bude na závěr stavby, k níž je vydané stavební povolení a má začít nejpozději do dvou let, zavezený hlínou a zatravněný.