Způsob výpravy vlaků se ani nadále nemění, souhlas k odjezdu dávají strojvedoucímu vlakové čety kapesním zeleným terčíkem, ale na peróny se od 1. července vrátí červené čepice. Jako označení zaměstnance s nejvyšší dopravní funkcí ve stanici.

„Hlavním důvodem této změny je především jednoznačná a snadná identifikace výpravčího. Jak pro cestující, tak i pro zaměstnance dopravců i provozovatele dráhy. Usnadňuje orientaci cestujícím, kteří jsou historicky zvyklí se s dotazy obracet na zaměstnance v červené čepici," vysvětlil Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty, podle něhož jedním z podnětů pro znovuzavedení červených čepic byly požadavky cestující veřejnosti, tak i odborových organizací.

Služební předpis SŽDC D1 – „Dopravní a návěstní předpis", který bude účinný od  července, jednoznačně definuje skutečnost, že označením výpravčího určeného ke sledování jízd vlaků je služební červená stejnokrojová čepice. Z toho vyplývá, že výpravčí v červené čepici se vrátí do většiny prostor určených pro nástup a výstup cestující veřejnosti, a to bez ohledu, je-li výprava vlaku prováděná přímo – výpravčím výpravkou, nebo nepřímo – rozsvícením návěstidla do polohy dovolující jízdu vlaku.