Obousměrná objízdná trasa bude do poloviny července 2016 vedená po okolních silnicích pro veškerou dopravu přes obec Ostředek, kde bude u obecního úřadu pro autobusové linky Benešov - Sázava, Benešov – Vodslivy a Choratice - Praha zřízená dočasná zastávka.

V Ostředku platí od soboty do poloviny července 2016 snížená rychlost na 30 km/h a na křižovatce u Mžížovic je změněná přednost v jízdě pro plynulý provoz vozidel na objížďce.

Přehled uzavírek dálnice D1 v souvislosti s demolicí nadjezdu u Ostředku

Pátek 3. července od 8 hodin do soboty 4. července 2015 do 12 hodin uzavírka sjezdové větve EXIT 34 Ostředek z důvodu provádění přípravných prací na demolici nadjezdu.

Sobota 4. července od 12 hodin do neděle 5. července 2015 do 20 hodin uzavírka pravého pásu dálnice D1 v km 32,6 – 34,2 a sjezdové větve EXIT 34 Ostředek z důvodu provádění přípravných prací na demolici nadjezdu.

Doprava ve směru Praha – Brno bude v km 28,4 – 32,2 vedená ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu. V km 32,2 – 34,2 bude doprava svedená do jednoho provizorního jízdního pruhu, který bude převedený do protisměrného pásu (doprava v režimu 2+1). Sjezdová větev EXIT 34 Ostředek ve směru Praha – Ostředek bude uzavřena.

Úplná uzavírka D1 mezi Mirošovicemi a Šternovem

Od neděle 5. července od 20 hodin do pondělí 6. července 2015 do 10 hodin je úplná uzavírka pravého i levého pásu dálnice D1 v obou směrech mezi EXIT 21 Mirošovice a EXIT 41 Šternov kvůli demolici nadjezdu.

Osobní vozidla a nákladní vozidla s celkovou hmotností do 12 t využijí vyznačené objízdné trasy z EXIT 21 Mirošovice po silnicích I/3 do Benešova, přes město po vlašimské výpadovce II/112 ke křižovatce u vlakové zastávky Struhařov, po II/111 přes Struhařov a Divišov k EXIT 41 Šternov a opačně.

Nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 12 t budou směrovaná od EXIT 21 Mirošovice po silnicích I/3 a D3 k Táboru, I/19 přes Pelhřimov a po I/34 k EXIT 90 Humpolec na dálnici D1 a opačně.

Další omezení v týdnu po uzavírce D1

V pondělí 6. července od 10 hodin do čtvrtka 9. července do 8 hodin bude uzavírka pravého pásu v km 32,6 – 34,2 a sjezdové větve EXIT 34 Ostředek z důvodu provádění dokončovacích prací na demolici nadjezdu.

Doprava ve směru Praha – Brno bude v km 28,4 – 32,1 vedená ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu. V km 32,1 – 34,2 bude doprava svedená do jednoho provizorního jízdního pruhu, který bude převedený do protisměrného pásu (doprava v režimu 2+1). Sjezdová větev EXIT 34 Ostředek ve směru Praha – Ostředek bude uzavřená.