Hodnotící komise jmenovaná vládou ČR nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Zhotovitel by měl být znám v prvním čtvrtletí příštího roku. Tento termín je však závislý na tom, zdali neúspěšní uchazeči podají námitky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Modernizace obou jízdních pásů byla v letošním roce provedená mezi Šternovem (exit 41) a Psářemi (exit 49) i mezi Loktem (exit 66) a Hořicemi na Vysočině (exit 75). V příštím roce se v uvedených úsecích budou odstraňovat případné vady a nedodělků. V úseku Loket – Hořice zbývá dokončit pět přejezdů středního dělícího pásu.

V první polovině roku 2015 by měla být vypsaná výběrová řízení na úsek Psáře (exit 49) – Soutice (exit 56).

„Pokračování modernizace naší nejdůležitější dopravní tepny považuji za jednu ze svých priorit. Při modernizaci dalších úseků bude klíčové, abychom dokázali využít zkušeností, které jsme nasbírali v průběhu první etapy," uvedl Jan Kroupa, nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Nabídnuté ceny za modernizaci úseku 03 dálnice D1

EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek
Uchazeči                                               Nabídnutá cena           Měsíce záruční doby
SERENISSIMA COSTRUZIONI                          399,427 mil. Kč                  120
METROSTAV + SWIETELSKY + HOCHTIEF        549,424 mil. Kč                   72
PORR + STRABAG                                          556,363 mil. Kč                   70
COLAS CZ                                                     556,800 mil. Kč                   66
EUROVIA CS                                                 564,910 mil. Kč                    72
SMP + M-SILNICE + BERGER BOHEMIA + VHS  569,997 mil. Kč                    60
IMOS + TRACE                                              763,862 mil Kč                    60