Například o dodatku smlouvy o dílo, stavba chodníku Jírovice – Jarkovice, hlasovala rada města vloni v září prostřednictvím emailové korespondence, a nikoliv jak vyžaduje zákon, při osobní přítomnosti členů na zasedání rady.

Dále v listopadu radní odhlasovali smlouvu o smlouvě budoucí týkající se inženýrských sítí v Drachkově, přestože majetkové vztahy k nemovitostem jsou výhradně v kompetenci zastupitelstva.

Městští radní také schválili pronájem budovy i garáže v Bystřici a nebytového prostoru v Ouběnicích, aniž by radnice byla schopná prokázat, že byl záměr uvedených pronájmů řádně zveřejněný.

Sedmého člena výboru mají zvolit ve středu

Další pochybení shledala ministerská kontrola před měsícem v sudém počtu členů finančního výboru, který zůstal od letošního února po rezignaci jedné členky šestičlenný. Tento nedostatek ve středu zastupitelstvo napraví zvolením sedmého člena.

Také v oblasti poskytování informací se městský úřad nevyhnul pochybení, když poskytnuté informace nebyly zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo byl uvedený nesprávný údaj v počtu podaných stížností ve výroční zprávě o činnosti města za loňský rok.

Ministerstvo vnitra v protokolu o kontrole také radnici doporučilo, jak se v budoucnosti chyb vyvarovat.