„Důvodem je funkčnější spolupráce v sociální oblasti, školství i odpadovém hospodářství," vysvětlil Viktor Liška, starosta Ratměřic a souběžně předseda Mikroregionu Džbány, které změní název Mikroregion Voticko, jenž bude přesněji specifikovat územní polohu svazku.

Do transformovaného sdružení obcí by měly vstoupit Heřmaničky, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice a Smilkov, přičemž zastupitelstva posledních dvou uvedených obcí dosud členství v Mikroregionu Voticko neodsouhlasila.

„Při druhém shromáždění starostů meziobecní spolupráce v rámci obvodu pověřeného obecního úřadu Votice s rozšířenou působností všichni starostové transformaci podpořili," připomněl Viktor Liška.

„Nová vlajka" by mohla zavlát v červnu.

Pod „novou vlajkou Mikroregionu Voticko" by měly obce ve správním obvodu obecního úřadu s rozšířenou působností Votice začít fungovat po schválení zbývajícími dvěma zastupitelstvy, valné hromadě Mikroregionu Džbány a registraci nového právního subjektu.

„Menším obcím se hůře orientuje v dotačních podmínkách. Mikroregion by jim poskytl servisní pomoc a právní podporu," objasnil Viktor Liška, předseda dosavadního Mikroregionu Džbány, budoucí činnost sdružení obcí v „novém kabátě".

Co bude se zrušenou tratí

Jedním z budoucích úkolů představitelů obcí na České Sibiři je další využití drážního tělesa současné železniční tratě z Votic do Mezna, která po dostavbě koridoru, jenž povede mimo stávající trasu zůstane přibližně v roce 2020 opuštěná.

„Část z ní by se dala využít jako cyklostezka nebo turistická vycházková trasa s naučnou stezkou. Nádraží Střezimíř i kolejiště na něm hodlají místní získat od Správy železniční dopravní cesty pro budoucí skanzen železniční techniky. Třeba i pro provozování ručních drezín jako turistické atrakce," nastínil Viktor Liška budoucnost nejvyššího bodu pobočné dráhy Františka Josefa mezi Vídní, Táborem a Prahou.

Dalším místem zájmu budoucího Mikroregionu Voticko je využití pozemku železniční stanice Heřmaničky, která zanikne po převedení vlakového provozu na koridor. Zatím železniční koleje obec doslova půlí. V budoucnu by místo nádraží mohlo na pozemku bezúplatně převedeného Správou železniční dopravní cesty vzniknou moderní centrum Heřmaniček.

Zatím ne zcela jasné je v budoucím Mikroregionu Voticko postavení města Bystřice. I když část obcí a osad spadajících pod jeho správu má historickou, hospodářskou, dopravní a společenskou vazbu na Votice, Bystřice jako druhé město ve spolku Džbány, spadá včetně přilehlých osad pod obec s rozšířenou působností Benešov.

Stávající Mikroregion Džbány

Bystřice, Jankov, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov.

Do nového Mikroregionu Voticko by se měly přidat

Heřmaničky, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice a Smilkov.