Uzavírka přibližně čtyři sta metrů dlouhého úseku silnice III/1092 začíná u hřbitova od křižovatky s místní komunikací na Žíňany a pokračuje k odbočení k rodinné zástavbě v Žíňánkách.

Více než desetikilometrová objížďka pro všechna vozidla v obou směrech je značená ze Soběhrd přes Vranovskou Lhotu, Vranov, Přestavlky u Čerčan a Čerčany.

Stavbaři mají povinnost vhodnými technickými opatřeními po dobu přerušení dopravního provozu u Žíňan a Žíňánek zajistit přístup k sousedním nemovitostem a udržovat funkčnost dopravního značení.