Předpokládaná cena zakázky je 995 milionů korun. Cenové nabídky, stavebních sdružení se pohybují od 929 milionů do 997 milionů korun a délka nabídnuté záruční doby od 60 do 84 měsíců.

Hodnotící komise, kterou jmenuje vláda ČR, nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Konkrétní termín zahájení prací na uvedeném úseku je však závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Stavbaře čeká obměna téměř 216 tisíc metrů čtverečních vozovek a třicet stavebních objektů. Rozšířené a zmodernizované jsou až úseky Šternov – Psáře, Loket – Hořice. Staví se mezi Hvězdonicemi a Ostředkem.