O letních sobotách budou tři osobní vlaky, které dosud jezdily jen mezi Prahou a Strančicemi, prodloužené až do Benešova.

V celé trase tak vznikne dopolední interval 30 minut. Půjde o vlaky s odjezdy z z Benešova v 9.32, 10.32 a v 11.32 hodin. Prahy hl.n. v 8.49, 9.49 a v 10.49 hodin.

V Praze-Vysočanech už nebudou začínat ani končit žádné vlaky. Pojedou buď minimálně do / z Horních Počernic (ve špičkách pracovních dní jednou za hodinu), nebo skončí v Praze hlavní nádraží.

České dráhy nabídnou v pracovní dny více vlaků mezi Prahou a Říčany. Nové posilové vlaky do / z Říčan pojedou na začátku a konci přepravní špičky.

Na trati 220 z Benešova do   Tábora pro zlepšení přípojů v Benešově  dochází ke změnám časových poloh u některých vlaků až o přibližně 20 minut. Tyto úpravy jsou možné díky dokončení stavebních prací v úseku Benešov – Votice a zprovoznění druhé traťové koleje.

Praha – Tábor – České Budějovice

Na trase bude nasazeno více revitalizovaných vozů a vlakové soupravy včetně lokomotiv umožní zvýšení rychlosti na 140 km/h. Možná časová úspora díky vyšší rychlosti na některých již dokončených úsecích koridorů bude zatím využívaná k vyrovnání případných zdržení vyvolaných další stavební činností na 4. koridoru.

Do Rakouska zamíří nový rychlík

V trase Praha – České Budějovice – Linz je současná nabídka spojů a vlaků s přímými vozy rozšířená o jeden spoj na 2 a půl páru vlaků a dochází k novému rozložení odjezdu vlaků z Prahy.

Rychlík F. A. Gerstner: Praha (odj. 5.15) – Benešov (odj.5.58) – Linec (příj. 10.24). Anton Bruckner: Praha (odj.9.15) – Benešov( odj.9.58) – Linec (příj. 14.24). Ferdinand Kindermann: Praha (odj. 13.15) – Benešov (odj.13.5 8) – Linec (příj. 18.24).

V obráceném směru vlak F. A. Gerstner ze Summerau do Prahy pojede nově přímo z Lince (dosud přímé vozy).