Ocelové dílce se osadí na stávající konstrukci lávky a postupně svaří.  Pak se stará i nová konstrukce přizvednou portálovými věžemi, propojí inženýrské sítě, stará rozřeže a nová uloží.

Pro instalaci portálového jeřábu bude řeka Sázava do poloviny koryta dočasně zasypaná tak, jako při rekonstrukci nedalekého železničního mostu.