Součástí bezplatného kurzu je nácvik základních dovedností na cvičném modelu. Každý účastník obdrží certifikát ZZS Středočeského kraje o zdárném absolvování kurzu první pomoci.

Školení neodkladné resuscitace je středu 4. března od 17 hodin na základně ZZS v areálu benešovské nemocnice. Přihlášky je třeba zaslat na emailovou adresu: kabinet@zachranka.cz.