Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel v lokalitě Obora Zádubčí u Chotýšan.
Uvedeným nařízením se zakazují například veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma do jiných lokalit. Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu platí pro katastry obcí uvedených v tabulce dole.

Přemísťování včelstev a matek uvnitř ochranného pásma může krajská veterinární správa v odůvodněných případech povolit svým rozhodnutím vydaným na základě písemné žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsných vzorků měli.

„V zimních vzorcích měli (měl = odpad spadaný do podložek na dně úlu) byly v lokalitě, kde se mor vyskytoval vloni, zachycené jeho spóry. Čeká se na další klinická vyšetření vzorků a podle výsledků budou následovat další případná opatření, včetně možné likvidace včelstva spálením," vysvětlila Hana Chmelová, jednatelka základní organizace Českého svazu včelařů Benešov.

Na kvalitu medu nemá včelí mor vliv

„Pro včelaře opatření znamená větší pozornost při manipulaci se včelstvy, která se nesmí nikam přemísťovat. Zároveň hlídají, aby se neobjevila v zóně cizí neregistrovaná včelstva," upřesnila včelařka. „Pro spotřebitele se v kvalitě medu nic nemění," ujistila Hana Chmelová.

„Větší starost než mor mi působí zima. Včelky z úlů nevylétají. Až od +10 °C. Přitom kvete řepka a třešně," svěřila se jednatelka.

Všichni chovatelé včel v ochranném pásmu písemně krajské veterinární správě nahlásí přímo nebo prostřednictvím základní organizace Českého svazu včelařů stanoviště včelstev s aktuálním údajem o jejich počtu.

Veterináři dále všem chovatelům včel v katastrálním území uvedených obcí nařizují v následujícím období do příštího února odevzdat přímo nebo prostřednictvím základních organizací vzorky zimní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. Odebrané vzorky budou vyšetřené v akreditované laboratoři současně na přítomnost varroázy.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může být včelař za správní delikt potrestaný pokutou 50 tisíc korun, Pokud by se jednalo o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu je sankce až dva miliony korun.

Ochranné pásmo na Benešovsku

Bílkovice, Libež, Bořeňovice, Litichovice, Býkovice u Bořeňovic, Městečko u Chotýšan, Ctiboř, Milovanice, Čeňovice, Postupice, Dalovy, Radošovice u Vlašimi, Divišov, Roubíčkova Lhota, Domašín, Slověnice, Hrazená Lhota, Struhařov, Chotýšany, Teplýšovice,
Jemniště, Třebešice u Divišova, Jezero, Všechlapy nad Blanicí, Lbosín.