Při uzavírce nebude možné odbočení vozidel jedoucích od sokolovny z Tyršovy ulice, která zůstává směrem do centra jednosměrná,  doprava do Husovy ulice. Současně bude jednosměrka v Tyršově ulici  prodloužená až k úrovni křižovatky s Vnoučkovou ulicí.