„Na všech sledovaných vodních plochách, využívaných ke koupání ve volné přírodě, je v současné době kvalita vody na velice dobré úrovni. Oproti kontrolám před čtrnácti dny došlo k mírnému zhoršení pouze na přehradní nádrži Orlík," informoval Luboš Mandík, vedoucí příbramského oddělení hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice.

U orlických rekreačních oblastí Lavičky, Popelíky, Trhovky a Podskalí se ve Vltavě projevily výrazně teplé a slunečné dny nárůstem vodní mikroflóry. Obsah chlorofylu ani počty sinic však zatím nedosahovaly významných hodnot.

„Podle provedených rozborů byla na všech sledovaných místech kvalita vody hodnocena stupněm 2, to znamená voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi," upřesnil hygienik.

Ke zlepšení došlo naopak na Slapské přehradě na Živohošti a v Županovicích, kde fytoplankton výrazně ustoupil a voda, stejně jako na všech ostatních sledovaných místech, je hodnocená stupněm 1 – voda vhodná ke koupání.