„Máme odběr nastavený na 50 kilogramů na nemovitost, zatím si nedokážeme představit, jaký zájem bude. Množství budeme upravovat podle potřeb," vysvětlil Martin Rataj, místostarosta Votic.

Dotační program, díky němuž město kompostárnu vybudovalo, neumožňuje ještě po dobu tří let na provozu vydělávat. Další podmínkou bylo využití kapacity zařízení alespoň na 75 procent.

„Dostaneme se téměř na sto procent. Máme předepsaných 570 tun uložené biomasy a už jsme na 500. Už nebudeme přijímat rostlinný odpad od ostatních obcí, vystačíme si sami," upozornil Martin Rataj.

K vyšší frekvenci navážení rostlinných zbytků přispělo rozmístění pro ně určených kontejnerů v ulicích, byť obyvatelé mají i nadále možnost využít služeb sběrných dvorů. Týdně byly svezené do kompostárny čtyři tuny biomasy. „Nečekali jsme, jaký s tím bude úspěch," přiznal místostarosta.