Ochránci dále ošetřovali mládě vydry, které po střetu se sekačkou na trávu přišlo o část nohy. Spolu s hasiči si vyzkoušeli záchranu údajně přimrzlé labutě, která pouze odpočívala, a z ledu sama odkráčela.

V loňském roce se v Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim vystřídalo 73 druhů zvířat. „Nejvíce jsme jich přitom ošetřovali v květnu a v červnu, kdy největší nápor tvořila mláďata," informovala Jaroslava Syslová, vedoucí záchranné stanice. Přes šedesát tvořili ptáci, nejčastěji poštolky a kosi. Osmatřicet procent náleželo k savcům, kteří byli zastoupení především ježky a netopýry. Zbytek byli plazi.

„Nejvíce jsme přijímali zraněné živočichy. Vzápětí osiřelá a zraněná mláďata. Nejčastěji to byli malí pěvci, ježci a také dravci či netopýři. Řada z nich byla pokousaná psem či kočkou, donesená malými dětmi, anebo se jednalo o ptáčata vypadnutá z hnízd," popsala Jaroslava Syslová každodenní činnost ochránců přírody.

Srnčata a zajíčky ponechat v přírodě

Řadu mláďat se podařilo díky jejich radám v průběhu telefonického rozhovoru s nálezci ponechat v přírodě a zabránit tak jejich zbytečnému odchycení, zejména srnčat a zajíčků. Přijatá mláďata ve stanici uměle dokrmovali, vhodná ptáčata podložili do náhradních hnízd k adoptivním rodičům.

Zraněná zvířata se do Vlašimi dostávala nejčastěji po pokousání psem či kočkou, popálení elektrickým vedením, sražení vozidlem nebo po nárazu do prosklené plochy či jiné bariéry. Nechyběla však ani zvířata vysílená, otrávená či postřelená. Řada živočichů uvízla v okolí staveb a museli být vyproštění. Na podzim také nechyběla pozdní ježčí mláďata s nízkou hmotností pro úspěšné přezimování, kterým stanice zajistí péči až do jara.

„Z pacientů loňského roku se nám podařilo zpátky do přírody navrátit 191 živočichů. Dalších 56 zůstává v naší péči a řadu z nich na jaře vypustíme," bilancovala Jaroslava Syslová. Ochránci přírody se navíc tradičně podíleli na záchranných transferech obojživelníků v průběhu jarní migrace. „S velkou pomocí dobrovolníků jsme tak přenesli celkem 9262 obojživelníků. Při transferech mlžů z vypouštěných rybníků jsme pak přenesli ještě 448 mlžů," spočítala vedoucí záchranné stanice.

„Velký dík patří našim praktikantům a dobrovolníkům, kteří nám pilně pomáhali nejen s ošetřováním zvířat, ale také s úklidem a údržbou zázemí stanice. Skvělou práci odvedla také veterinářka Martina Simandlová. A v neposlední řadě děkuji všem našim sponzorům a podporovatelům, bez nichž bychom se nemohli naší práci věnovat," dodala Jaroslava Syslová.