Běžci se registrovali už od 13. hodiny. „Aby pro ně čekání na startovní výstřel nebylo příliš dlouhé, mohli navštívit doprovodný program, který pro ně byl přichystaný. V budově zdejší školy byla otevřená kavárna, jinde se konala výstava včelařů. Kapři, které do závodu věnovala společnost Líšno, plavali v kašně na náměstí," popsala Olga Kolářová atmosféru závodu, který se odehrál minulou sobotu.

Na rozmístěných panelech věnováno několik slov Josefu Šustovi. Kdo zmiňovaná stanoviště navštívil, mohl si ještě připomenout historii jankovské bitvy ve výstavní síni nebo zhlédnout expozici věnovanou školství v Jankově.

Letos byl běh součástí celoroční soutěže Běžec Podblanicka a byl připravený pro čtyři kategorie závodníků. Dívky do 15 let, chlapce do 15 let, ženy nad 15 let a muže nad 15 let.

Tři nejrychlejší dostali ovocné dorty

„O oblibě tohoto sportu svědčí fakt, že se před 15. hodinou na startovní čáře shromáždilo přes 90 závodníků. Všichni utíkali, co jim nohy stačily, ale na stupních vítězů stanuli z každé kategorie jen tři nejlepší. Ti získali za svůj úspěch ovocný dort, ale z Šustova běhu neodešel s prázdnou nikdo," konstatovala Olga Kolářová.

Každý běžec byl odměněný pamětní medailí a taškou s drobnými dárky. Závod byl zakončen losováním deseti startovních čísel. Šťastlivci, jejichž číslo děti z místní školy vylosovaly z osudí, si domů odnášeli navíc živého kapra.

Fotografie a výsledkovou listinu z této akce si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách ZŠ Jankov.

„Uskutečnění sportovního odpoledne by se neobešlo bez přispění sponzorů, zaměstnanců a žáků školy a obecního úřadu, ale i bez dobrovolníků, kteří ochotně pomáhali při přípravách běhu. Všem zmiňovaným patří velký dík. Letos byl běh podpořen ze Středočeského fondu hejtmana," doplnila Olga Kolářová ze Základní školy Jankov.