Pro hnutí  ANO 2011 hlasovalo 244 501 lidí, což je 16,13 procent. Koalice TOP 09 a STAN získala hlasy od 241 747 voličů a má 15,95 procent. Česká strana sociálně demokratická dostala 214 800 platných hlasů, což představuje 14,17 procent hlasů.

Rozdělení 21 mandátů: ANO 2011 = 4, TOP 09 a Starostové  = 4,  Česká strana sociálně demokratická  = 4,  Komunistická strana Čech a Moravy = 3, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová = 3,  Občanská demokratická strana = 2, Strana svobodných občanů  = 1.

Zvolení europoslanci:

ANNO 2011: Dlabajová Martina, podnikatelka, manažerka Zlín. Charanzová Dita, diplomat Praha. Ježek Petr,  diplomat, podnikatel Praha 5. Telička Pavel diplomat, podnikatel Jíloviště.

TOP 09 a Starostové: Niedermayer Luděk, ekonom, matematik, Měchenice. Polčák Stanislav  člen Parl. shrom. RE, pedagog Praha. Pospíšil Jiří, poslanec PČR, Plzeň. Štětina Jaromír, senátor, spisovatel, novinář, Praha.

ČSSD: Keller Jan, pedagog, sociolog, Frýdek-Místek. Poc Pavel, poslanec EP, biolog, Valy. Poche Miroslav,  ekonom, politolog Praha. Sehnalová Olga, poslankyně EP, lékařka Kroměříž.

KSČM: Konečná Kateřina, poslankyně Parlamentu, Nový Jičín. Maštálka Jiří, poslanec Evropského parlamentu,  Plzeň. Ransdorf Miloslav, poslanec Evropského parlamentu, Praha.

KDU-ČSL: Svoboda Pavel,  vysokoškolský učitel Praha.  Šojdrová Michaela, ředitelka odboru Čes.šk.insp., Kroměříž. Zdechovský Tomáš, ředitel,  Hradec Králové.

ODS: Tošenovský Evžen, poslanec EP Ostrava. Zahradil Jan, poslanec EP Praha.

Strana svobodných občanů: Mach Petr, vysokoškolský učitel Praha.

Výsledky hlasování za Benešovsko: celkem 77 441voličů v seznamu, vydaných obálek 14 369, platných hlasů 14 247, volební účast 18,55 procent.

ANO 2011 18,32% všech platných hlasů,Česká str.sociálně demokrat. 15,35%, Koalice TOP 09 a STAN 15,04%, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10,52%, Komunistická str.Čech a Moravy 10,11%, Občanská demokratická strana 6,75%, Strana svobodných občanů 5,34%.

Česká pirátská strana 3,88%, Strana zelených 3,23%, Úsvit přímé demokr.T.Okamury 2,61%, Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 2,22%.

Všechny ostatní kandidující strany, hnutí a uskupení dostaly pod 0,?? procent hlasů.

Nejméně hlasů: "Strana rovných příležitostí" 5, Moravané 6, Romská demokratická strana 7, REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 8, Česká strana národně sociální 9.

Regionální kandidáti:

Seidl Zdeněk, vysokoškolský pedagog, lékař Vlašim za ČSSD skončil s 3922 hlasy. Na kandidátce strany je na 5. místě.

Kandidátka za Věci veřejné lékařka Alice Čečilová  z Týnce nad Sázavou obdržela 92 hlasů na kandidátce strany byla šestá. Věci veřejné dostaly celkem 6 988 hlasů, cože je 0,46 procent.

Starostka Jílové u Prahy Květa Halanová  kandidovala za SNK Evropští demokraté. Dostala  55 hlasů, celá strana 7 961.