Její instalace totiž byla v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, i když mělo CDV  smlouvu s benešovskou radnicí. 

Monitoring souvisel s předchozím osazením oranžových plastových sloupků  vymezujících prostor pro pěší, cyklisty a motorová vozidla. Kamerové zařízení zaměstnanci CDV instalovali v úterý 4. listopadu.

„Záběry měly být jedním z podkladů nikoliv pro monitoring osob pohybujících se v tomto prostoru, nýbrž pro ověření účinnosti navrženého zařízení," vysvětlil Jindřich Frič, ředitel brněnské divize Centra dopravního výzkumu.

Umístění kamery odporovalo zákonu na ochranu osobních údajů

Po umístění kamer  následující den před zahájením snímání  CDV zjistilo, že pro samotné provádění monitoringu chování účastníků provozu ve vztahu ke  zkoušenému zařízení není naplněná podmínka zákona o ochraně osobních údajů pro realizaci zamýšleného výzkumu.

„Pracovníkům CDV bylo proto nařízeno bezodkladné odinstalování kamer, které bylo provedeno v dopoledních hodinách následujícího pracovního dne, tedy ve čtvrtek 6. listopadu. Žádné záznamy kamerami tedy pořízeny nebyly. Budou pořízeny po oznámení zamýšleného sběru dat Úřadu na ochranu osobních údajů a naplnění veškerých zákonných podmínek," ujistil Jindřich Frič, podle něhož Centrum dopravního výzkumu oznámilo záměr  snímat dopravní chování účastníků provozu benešovské radnici s předstihem.

Ve čtvrtek 6. listopadu ráno o kameře u jídelny nevěděl tehdejší místostarosta Tomáš Podhola, ani vedoucí strážník městské policie, ani ředitel technických služeb, na jejichž sloupu veřejného osvětlení byla namontovaná.

Až později radnice potvrdila, že smlouvu s brněnským Centrem dopravního výzkumu  starosta Jaroslav Hlavnička  uzavíral.

Výzkumníci objasnili smysl monitoringu

„Centrum dopravního výzkumu jako instituce Ministerstva dopravy se zabývá různými aspekty dopravy. Mimo výzkumnou činnost v oblasti vlivu dopravy na životní prostředí, dopravní modely, optimalizace dopravy ve městech a hodnocení například stavebních materiálů využitých při dopravních stavbách.

Zkoumá i oblast bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích. V rámci tohoto spektra činnosti  CDV zkušebně instalovalo v Benešově nové bezpečnostní prvky, které by měly významně omezit možné nebezpečné chování účastníků provozu na pozemních komunikacích," objasnil ředitel divize Jindřich Frič.  

„Nové dopravní zařízení bylo instalováno v Benešově právě pro zkoumání chování účastníků provozu na pozemních komunikacích právě ve vztahu k novému navrženému zařízení. Záměrem bylo zejména zjistit, zda je zařízení dostatečně viditelné, zda je dostatečně zřejmý jeho účel, zda přispívá k bezpečnosti účastníků provozu, nebo nikoliv.

Výsledek monitoringu pak měla být adekvátní opatření spočívající  v úpravě zařízení, pokud by se toto ukázalo v praxi jako nedostatečně efektivní.  Dotčená lokalita byla vybrána z důvodu bezpečného a optimální prostředí  pro jeho pilotní využití v praxi," doplnil Jindřich Frič z Centra dopravního výzkumu.

Služební auto na trávě stát nemělo

Služební auto stojící v obytné zóně částečně na trávě ředitel Jindřich Frič okomentoval. „Jednalo se  zastavení vozidla za účelem vyložení nákladu při zachování bezpečného průjezdu ostatních vozidel a bezpečnosti chodců při manipulaci s nákladem.  V daném případě nebylo zastaveno správně, přesahovalo mimo zpevněnou komunikaci. Odpovědným pracovníkům jsem tuto skutečnost důrazně vytkl a za jejich pochybení se omlouvám,"  uvedl ředitel divize CDV.