Díky finanční podpoře jedné energetické společnosti, výtěžku veřejné sbírky a pracovnímu nadšení několika dobrovolníků se konečně podařilo vyřešit dlouhodobý problém s nedostatkem vody, který komplikoval dosavadní fungování centra.

Cílem Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk je vzdělávání široké veřejnosti všech věkových kategorií zejména v oblasti historie, tradičních řemesel, experimentální archeologie a environmentální výchovy.

„Realizace projektu byla zahájená v roce 2008. Nyní jsou již dokončené některé části centra – středověká kovárna, bylinná zahrada, replika chlebové a keramické pece, základní informační systém. Částečně byly zrekonstruované vnitřní prostory ubytovny, založené malé hospodářství a zahájená stavba středověkého pivovaru. Stavba dalších dílen je připravená," řekl Aleš Nový, předseda sdružení Danar.

Centrum již od začátku zároveň slouží svému cíli. Celoročně se zde uskutečňují pobytové programy pro děti, výukové programy pro školy, řemeslné semináře i akce pro širokou veřejnost.

„Důraz je při tom kladený na odlišnost programů od konzumní zábavy," upozornil Aleš  Nový.

Centrum se však dlouhodobě potýkalo s problémem nedostatku vody. Jako zdroj dosud sloužila stará studna, která poskytovala pouze užitkovou vodu a navíc byla pravidelně v polovině roku vyčerpaná, protože nemá stabilní pramen. Voda se tak musela dovážet. Pro zajištění budoucího rozvoje i základního provozu centra proto bylo zcela zásadní tento problém co nejdříve vyřešit.

Vloni byl provedený hydrogeologický průzkum, získána patřičná povolení a realizován nový studniční vrt.

„Vzhledem ke geologické situaci lokality se podařilo najít pramen poměrně daleko od areálu, takže následně bylo nutné vybudovat nový vodovod v délce 250 metrů a doplnit další nezbytné příslušenství. Celkové náklady tak vyšplhaly na téměř 150 tisíc korun.  Vše se nakonec podařilo realizovat díky výtěžku veřejné sbírky, dárcovské SMS a projektu Voda pro centrum Šelmberk podpořenému sponzorem  a také díky pomoci řady dobrovolníků, kteří zde v průběhu letošního dubna a května strávili několik pracovních víkendů," vysvětlil Nový

„Tím by měly být jednou provždy problémy s nedostatkem vody vyřešené a my se tak můžeme plně soustředit na realizaci dalších plánů. Například  na přípravu nejbližší tradiční řemeslné akce pro veřejnost Na hradě a v podhradí, která se zde uskuteční již poslední květnový víkend," dodal.

PETRA SCHNITZEROVÁ