Kontrolní výbor povede Karel Mikulanda, finanční   Miroslava Polidarová.