„V současné době je dokončovaný projekt sanace křídel mostu a celkové opravy přemostění. Její faktické dokončení předpokládáme v první dekádě října," uvedl Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic.

Mostaři prozatím „svázali" rozpadající se opěrné zdi a římsu mostku injektovanými ocelovými výstužemi, aby mohl být zachovaný jednosměrný provoz na hlavní silnici I/3 mezi nájezdem u nemocnice (Máchova ulice, výpadovka z Benešova směrem na Týnec) a křižovatkou Červené Vršky.

„Musíme poděkovat benešovské radnici za vstřícnost a pochopení, s jakým nám pomohla havarijní stav řešit, když odkloněný provoz obtěžuje obyvatele města," připomněl mluvčí ŘSD.

Původní mostek byl postavený ve 30. letech minulého století a byl dimenzovaný na tehdejší provoz.

„Nyní je frekvence vozidel mnohonásobně vyšší, zejména těžké kamionové dopravy. Silnice I/3 Praha – Tábor supluje chybějící úsek dálnice D3 a provoz je na ní stejný jako na dálnici," podotkl Jan Rýdl s upřesněním, že mostek byl pravidelně diagnostikovaný.

O postupném chátrání namáhané přesluhující konstrukce silničáři věděli, ale nejednalo se o nebezpečný nebo havarijní stav.

Ten nastal 18. července, když z důvodu plánované obnovy obrusné i podkladní vrstvy asfaltové vozovky a pokládání takzvaného „tichého" asfaltového koberce s gumovou složkou pro tlumení vibrací a hluku silničáři demontovali svodidla včetně sloupků a zahájili frézování. Došlo k rozvalení opěrné zdi, poškození římsy a zábradlí.