„Odborný výcvik se uskuteční za běžného silničního provozu bez uzavírek. Při přejíždění na další stanoviště mají hasičská zásahová zapnutá světelná výstražná zařízení, ale nebudou používat sirény,“ upozornil Antonín Vovsík, vedoucí kanceláře Okresního sdružení hasičů (OSH) Benešov, které spolu s neveklovským hasičským okrskem výcvik pořádá.

Hasičská auta se po instruktáži, organizačních i bezpečnostních pokynech rozjedou v sobotu po 9. hodině z Jablonné nad Vltavou na stanoviště a ve stanovenou chvíli začnou plnit úkoly.  

„V roli rozhodčích budou působit členové odborné rady velitelů OSH a stanoviště  se složitějšími úkoly obsadí jako rozhodčí-instruktoři profesionální hasiči. Činnost družstva při sebevražedném pokusu bude posuzovat krajská hasičská psycholožka,“ doplnil Antonín Vovsík.