Krajský a zároveň benešovský okresní starosta dobrovolných hasičů Josef Páv vyzývá kolegy z Benešovska, okolních okresů ve Středočeském kraji i veřejnost, aby následovali iniciativy kolínského Okresního sdružení hasičů (OSH) a nechali se, pokud jim zdravotní stav dovolí, zaregistrovat do Českého registru dárců krvetvorných buněk.

„Výkonný výbor Středočeského kraje se připojuje k výzvě OSH Kolín přihlásit se do registru dárců kostní dřeně," informoval Josef Páv.

Dárcovství kostní dřeně je dobrovolné, neplacené a anonymní.

Požadavky na zdravotní stav dárců krvetvorných buněk a další podmínky pro zařazení do národní databáze si zájemci mohou vyžádat přímo v kanceláři benešovského okresního sdružení, na telefonním čísle 724 179 688 nebo si o jejich elektronickou nezávaznou podobu mohou napsat emailem na adresu: ladislav.jerie@denik.cz, popř. SMS zprávou na číslo 724 913 742.

Anonymita zájemců o dotazník Českého registru kostní dřeně je zaručená a zveřejnění mohou být výhradně s jejich předchozím souhlasem.

Součástí prohlášení o informovaném souhlasu se vstupem do Českého registru dárců krvetvorných buněk je dotazník o zdravotním stavu budoucího dárce.Ten si musí být vědomý, že nepravdivé vyplnění údajů by mohlo vést ke komplikacím při vyhledávání vhodného dárce v celosvětové databázi, případně ohrozit jeho zdraví při odběru kostní dřeně nebo zhatit náročnou a nákladnou transplantaci krvetvorných buněk nemocnému příjemci na druhé straně zeměkoule.

Dárce souhlasí s případným darováním dřeně pacientovi kdekoliv ve světě. Součástí vyhledávání vhodného dárce a případné přípravy na odběr je několik kontrolních laboratorních vyšetření. Odběr kostní dřeně se provádí v celkové anestézii. Krvetvorné buňky z periferní krve se odebírají ambulantně, bez narkózy. Odběru předchází stimulace takzvaným růstovým faktorem aplikovaným do podkoží.

Hlavní překážky vstupu do registru dárců krvetvorných buněk

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným překážkám vstupu, které ale nejsou konečným výčtem všech kontraindikací dárcovství. Zvažte proto, prosím, zodpovědně svůj zdravotní stav v zájmu ochrany zdraví svého i potenciálního příjemce Vašich krvetvorných buněk.

V případě individuálních nejasností či nejistot nás, prosím, kontaktujte na emailu: darci@medicon.cz

• věk nad 35 let
• hmotnost nižší než 50kg
• závažná obezita
• nevolnost a mdloby při běžných odběrech

• prodělaná infekční žloutenka typu B nebo C
• nákaza HIV nebo úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS
• chování zvyšující riziko nákazy HIV nebo jiným infekčním onemocněním (užívání injekčních drog (i v minulosti); pohlavní styk s osobou, která tyto drogy užívá; sexuální praktiky zvyšující riziko přenosu infekčního onemocnění, časté střídání sexuálních partnerů …)
• toxikomanie a alkoholismus

• onemocnění krve - anémie, trombofilie, hemofilie
• onemocnění srdce a cév - vysoký krevní tlak, prodělaná trombóza
• onemocnění štítné žlázy

• astma nebo alergie, která vyžaduje trvalou léčbu
• nádorová onemocnění
• cukrovka
• autoimunitní a systémové choroby- revmatické choroby, kolagenózy, vaskulitida
• psoriáza (lupénka)

• neurologická onemocnění – epilepsie a jiná záchvatovitá onemocnění, roztroušená skleróza
• chronická zánětlivá onemocnění střev – celiakie, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
• závažná onemocnění jater

• oční onemocnění - glaukom, záněty sítnice, retinopatie
• psychiatrická onemocnění – deprese, schizofrenie, manio-depresivní psychóza
• trvalé užívání léků (antikoncepce nevadí)

Stavy, které dočasně vyřazují z možnosti dárcovství
(nejsou však překážkou členství v registru)
• těhotenství, jeden rok po porodu a aktivní kojení
• endoskopické vyšetření
• závažnější chirurgický výkon

• tetování, piercing, akupunktura
• prodělané infekční onemocnění (borelióza, toxoplazmóza, mononukleóza a jiné)

• očkování živou vakcínou
• pobyt v tropických oblastech
• pobyt v nápravném zařízení, psychiatrické léčebně