„Dospělé hasičky  při požárním útoku, na nějž mají maximálně jednu minutu,  použijí pouze jeden kus hadice B, přičemž v mírné srázu překonají i překážku," informovala Eliška Bártová ze Sboru dobrovolných hasičů, který hasičskou soutěž připravuje.

Další provedení bude pro šestičlenné družstvo žen stejné jako při požárním sportu, včetně požární stříkačky, savic, hadic  „C" a proudnic. O umístění rozhodne čas potřebný pro zasažení terčů oběma proudy.

Děti mají disciplín více, ale lehčí

Pro mladé hasiče si pořadatelky vymyslely více, přičemž bodové hodnocení se počítá stejně, jako při hře Plamen.

„V každé disciplíně obdrží družstvo bodové ohodnocení, které odpovídá umístění v disciplíně," upřesnila Eliška Bártová. Součtem dílčích bodových zisků vzniká celkové ohodnocení družstva. Vítězí tým s nejnižším součtem bodů –  tedy umístění.

První ročník soutěže pro děti a ženy Mračský Florián se uskuteční na hřišti u rybníka, kam pořadatelé dodají   jen káď naplněnou vodou a přetlakový ventil.

Dětské soutěžní týmy budou čtyřčlenné. „Přihlášky je potřebné zaslat do začátku června," požádala mračská hasička.

Oproti klasickým soutěžím v požárním sportu, kde je v družstvu až deset členů a úkoly jich plní devět nebo sedm,  nastoupí na disciplíny Mračského Floriána jen kvarteto dětí.

Při soutěži v motání hadic dva mladí hasiči jen rozvinou jeden útočný proud a další dvojice  hadice řádně sbalí a i s proudnicí uloží.

Při požárním útoku s vodou   hadice roztáhnou od požárního agregátu vybaveného přetlakovým ventilem, přičemž se  bude počítat čas potřebný k dosažení  nástřikové čáry. Vlastní nástřik na povel „Vodu vpřed" a zasažení terče se už do výsledku nezapočítává.

Při třetí disciplíně si soutěžící děti trochu fyzicky odpočinou. Čeká je určování značek (topografických i požární techniky) a vázání vylosovaných uzlů.

Při poslední disciplíně u mračského rybníčku si mladí hasiči pořádně zaběhají. Na  překážkové trati je čeká překážka, slalom, plazení, převalení pneumatiky, přičemž si dvojice mohou pomáhat.