Dle rozhodnutí nemá záměr významný vliv na životní prostředí a nebude dále podrobně posuzovaný. Proti stavbě nic nenamítá samospráva Středočeského kraje ani obec Olbramovice.

Úřad neobdržel námitky ani od veřejnosti. Pouze investora, společnost Imoba vlastněné prostřednictvím dalším firmy současným ministrem financí, upozornil, že se v blízkém okolí záměru vyskytují zvláště chráněné druhy evidované nálezovou databází Agentury ochrany přírody a krajiny a musí respektovat podmínky zvláštní druhové ochrany.

Oddělení ochrany přírody oblastního inspektorátu Česká inspekce životního prostředí připomnělo, že si firma pro záměr bude muset v rámci přípravy projektu golfového hřiště vyžádat v souladu se zřizovacím dokumentem Přírodního parku Džbány – Žebrák souhlas orgánu ochrany přírody (krajský úřad) týkající se omezení využití daného území a varovalo před potenciální nerovnováhou vodní bilance při zavlažování v době sucha.