Po angažování dětí do vytváření obrazců ze stříkajících proudů vody, baletu, promítání fotografií z regionu a předchozích úspěšných ročníků na vodní clonu a hry na vodní varhany připravili na sobotu dosud nepoužité novinky.

„Divákům nabídneme také on line záběry ze zákulisí a přímo od stříkajících hasičů, které budeme promítat na vodní clonu," uvedl Viktor Liška, starosta Ratměřic.

Dětští aktéři vystoupí ve 20.15 a ve 21 hodin nastoupí dospělí hasiči

V první třetině budou proudy vody zdvíhat a odklánět podle pokynů režiséra za tónů vážné hudby. Tentokrát zvolili známé skladby Bacha, Beethovena a Vivaldiho.

„Ve druhé třetině letos poprvé zazní píseň složená přímo pro fontánu. Klavírní skladba bude zahrána na živo přímo u rybníka Lazna a poté zazní české popové skladby," nastínil Viktor Liška, co připravují ratměřičtí pro letošní ročník.

Ve třetí třetině proudy vody vystříknou podle hudby J. M. Jarreho, T. Bergersena. „Samozřejmě zařadíme i nějaké to překvápko a na závěr večera ohňostroj," dodal starosta obce.

Loňský desátý ročník sledovaly rekordní dva tisíce návštěvníků, pro něž bude tradičně připravené zázemí se stánky s občerstvením, toalety a parkování na blízké louce.

Pro pořízení video záznamu z vystoupení, který pak pořadatelé nahrají na DVD, a oficiálních fotografií bude vyhrazený prostor, do něhož nebudou mít diváci přístup.