„Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení. Je pouze evidované operačním a informačním střediskem. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru," upozornili profesionální hasiči, na jejichž středočeských internetových stránkách je na obrazovce v pravé liště ikona Evidence pálení, kde pořadatel sobotní vatry vyplní po kliknutí jednoduchý aktivní formulář.

V něm zapíše především předpokládaný čas pálení čarodějnic, telefonické a emailové spojení na odpovědnou osobu, u níž by si operační důstojník ověřoval, zda se při vatře neudálo nějaké nečekané rozšíření ohně při případném nahlášení požáru ve stejné lokalitě jiným volajícím.

Ohlášení pálení není úředním souhlasem či povolením

Ohlašovatel ve formuláři označí místním všeobecně užívaným názvem včetně katastru obce i orientačními body a na interaktivní mapě symbolem plamene zaklikne přesné místo pálení, přičemž souřadnice GPS se přiřadí automaticky.

Souběžně pořadatel doplní, jaké hasební prostředky má pro případ mimořádnosti v lokalitě k dispozici. Správně odeslané elektronické ohlášení pálení potvrdí systém Hasičského záchranného sboru zpětným emailem.

Stejnou cestou vyrozumí zadavatele o plošném zákazu pálení a používání otevřeného ohně při mimořádných opatřeních, jak se stalo vloni o prázdninách při tropických vedrech a vysychajících zdrojích vody.