Jednalo by se o úsek mezi Červeným Újezdem a Meznem, kde uvažuje o zřízení  turistické železnice s manuálně i motorově poháněnými kolejovými vozidly.

„Jednáme se Správou železniční dopravní cesty, Českými drahami a ministerstvem dopravy. Zatím se zdá, že by úsek od Střezimíře k Meznu mohl zůstat zachovaný," uvedl Miloš Jelínek z o.s. Železnice Česká Sibiř.

Unikátní části železniční dráhy s demontovaným  trakčním vedením mezi současnými zastávkami Červený Újezd a Mezno, bez napojení na nový koridor, by zůstala jako muzejní včetně mostů, mostků,  propustků a historicky cenného souboru budov nádraží Střezimíř z roku  1894.

„Složitější situace je na úseku mezi Střezimíří a Červeným Újezdem, kde musíme dořešit křížení s obslužnou komunikací k budoucí vrcholové  stanici Červený Újezd a tunelu," upřesnil Miloš Jelínek.  Do občanského sdružení vloni vstoupila i obec Střezimíř a další zájemci se  hlásí.

„Zatím by bylo předčasné přibírat další členy. Zájem by byl, ale  to bude reálné, až nastane konkrétní posun v přípravě turistické železnice. Zatím se zahájení stavby koridoru zpožďuje váznoucími výkupy potřebných pozemků," doplnil zakládající člen sdružení Miloš Jelínek.

Šlapadla a motorové drezíny a další kolejové unikáty by měly podpořit rozvoj turistického ruchu na České Sibiři i propagovat historie a současnosti železniční dopravy.