Při ustanovujícím zasedání se stal opět starostou František Košata (Sdružení pro zachování vesnice), místostarostou Ladislav Strnad (Sdružení přátel Drahňovic), předsedou finančního výboru František Chalupecký ze sdružení založeného starostou a předsedu kontrolního výboru Vladimír Štěpánek z volební strany místostarosty.

Nové zastupitelstvo odhlasoval odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů: starosta 15 tisíc korun, místostarosta 5500, předseda výboru nebo komise 540 a člen zastupitelstva bez další funkce 290 korun měsíčně.