„Snažíme se proto stále získávat nové dobrovolníky, zvláště na menších městech a obcích, kde se lidé zatím nemají možnost se s touto akcí setkat, pro nabízením žlutých kytiček a rozdáváním letáků s informacemi o možnostech prevence rakoviny," informovala Jana Mauleová.

Český den proti rakovině se uskuteční ve středu 13. května s možností doprodeje i den poté. Uzávěrka přihlášek prostřednictvím emailu: jana.mauleova@arcadia.cz nebo 603 546 116 je v pátek 13. března.