„Mnoho včelstev špatně vyzimovalo. Jarní rozvoj byl velmi opožděný, a když začala včelstva konečně trochu sílit, přišlo deštivé období. Květového medu tak měli mnozí včelaři málo," uvedla Hana Chmelová.

Včelaři se těšili, že jim  slabou produkci květového medu vynahradí alespoň medovicová snůška.

„Ale přišla melecitóza (med už uvnitř plástů krystalizuje – pozn.red.) v takovém rozsahu, kterou místní včelaři dlouho nezažili. I medovicového medu tak vytočili velmi málo a navíc měli velké starosti s tím, dobře připravit svá včelstva na zimu," vysvětlila jednatelka benešovských včelařů.

Včelstva ohrožují zdravotními problémy. „Je třeba sledovat nejen varroázu, ale velké nebezpečí představuje i mor včelího plodu. Počet ohnisek v republice neustále narůstá, proto bychom měli dbát zvýšené opatrnosti při jakémkoli přesunu včelstev," varovala Hana Chmelová.

„Je třeba sledovat nejen varroázu, ale velké nebezpečí představuje i mor včelího plodu," upozornila Hana Chmelová, jednatelka benešovských včelařů, při slavnostním shromáždění  ke 110. výročí založení organizace.

Počet ohnisek v republice neustále narůstá. „Proto bychom měli dbát zvýšené opatrnosti při jakémkoli přesunu včelstev. Měli bychom dbát zvýšené hygieny při práci na našich včelnicích a všímat si i včelařů v našem okolí," varovala Hana Chmelová.

Je jednodušší pomocí kvalitní prevence problémům předcházet, než je pak složitě napravovat. V současné době nezasahují ochranná pásma na území benešovských včelařů, ale zasahují již na okres Benešov.

„Problémem je i nárůst výskytu nové formy nosematózy (původcem choroby je prvok Nosema apis Zander, který cizopasí ve včelím žaludku, narušuje žaludeční stěnu včel, které pak hynou hladem a na průjem), která je mnohem agresivnější než původní Nosema Apis. Způsobuje postiženým včelstvům vážné komplikace v průběhu celého roku," upřesnila jednatelka základní organizace Českého svazu včelařů.

„Věříme, že naše včeličky i přes veškeré těžkosti, které jim poslední roky přináší, dobře přezimují a že se v příštím období  můžeme těšit na úspěšný včelařský rok," přála si Hana Chmelová, která ve funkci  jednatelky vystřídala před dvěma roky Jana Šímu, jenž jako jednatel působil dlouhých 37 let.

„Chtěl bych účastníky oslavy upozornit na nástěnky v zadní části místnosti, kde jsou vystavené dobové fotografie z naší činnosti i původní plakáty a pomůcky včelařů," vyzval Jan Šíma.

„A chtěl bych upozornit i na dokumenty z jara roku 2008, kdy byla  včelstva ve Středočeském kraji zasažená  varroázou, která zdecimovala i naše úly. Podrobně tehdy o situaci včelařů  informoval Zdeněk Kellner v Benešovském deníku, kde zazněl i příslib krajské veterinární správ a jejího ředitele Zdeňka Císaře, že nám  veterináři i krajský úřad pomohou," zavzpomínal tehdejší jednatel včelařů  Jan Šíma.

Včelaři museli opustit spolkovou místnost v Tyršově ulici, kterou organizace využívala dlouhá léta,  a nyní pořádají schůze zpravidla v restauračních zařízeních.

Vyznamenaní včelaři při 110. výročí ZO ČSV Benešov

MVDr. Miloslav Peroutka – člen republikového výboru Českého svazu včelařů  – předával ocenění Vzorný včelařský pracovník republikového výboru ČSV (jedno z nejvyšších svazových vyznamenání, je zapotřebí dlouhá práce v oboru včelařství, obětavá práce pro místní organizaci, dlouholetá praxe ve včelařství) členům: Miroslav Hruška + zároveň významné životní jubileum (80 let), Stanislav Haas, Jan Nývlt.

Odznak vzorný včelař okresního výboru ČSV Benešov převzali od Františka Hlaváčka, předsedy okresního výboru ČSV Benešov:  Miroslav Baloušek, Jiří Louda, Miroslav Hájek, + zároveň významné životní jubileum (50 let), Jaroslav Podroužek, Zdeněk Nádvorník, Zdeněk Pokorný, Jaroslav Brejla.

Čestné uznání základní organizace ČSV Benešov obdrželi: Miroslav Plavec, Jaroslava Slezáková, František Kratochvíl, Jan Matoušek,  Hana Chmelová, Jan Šíma,  Josef Čermák.

Významné životní jubileum letos oslavili: Josef Petřík – 80 let, Zdeňka Nejedlá – 80 let, Václav Blažek – 70 let, Jiří Holejšovský – 70 let, Jaroslav Rajgl –  70 let, Milan Vytejček  –  60 let, Jaroslav Škvor – 50 let,  Milada Fejtková – 50 let, Miroslav Škvor – 80 let, Miroslav Hruška  – 80 let, Miroslav Hájek – 50let. A včelaři ocenili také dlouholetého aktivního  a  jednoho z nejstarších členů Jindřicha Kejhara.