Závěrům školního parlamentu ve čtvrtek dopoledne na votické radnici naslouchal starosta města Jiří Slavík, dopravní projektant Jiří Drbohlav i Miluše Slunečková z odboru správních činností a dopravy městského úřadu.

„Votické děti se do projektu bezpečné cesty do školy zapojily poprvé," uvedla Drahomíra Poslušná, učitelka ZŠ Votice, která „dětský" výzkum koordinovala.

Vlastní prezentaci výsledků dotazníkové šetření mezi spolužáky, kterou za základní školu přednesl deváťák Filip Mejdrech, odstartovaly sedmačky Denisa Kolářová a Bára Kučerová, členky žákovského parlamentu za své třídy.

Mezi školáky putovalo 501 dotazníků, které zpracovávali se svými rodiči

Vrátilo se 268 vyplněných dotazníků. Statistiku zpracovali v rámci hodin matematiky žáci 9.A, kteří ke každé otázce vytvořili graf. Závěrečné ztvárnění výsledků průzkumu provedl žák 8. A Jakub Kadlec.

Složku, která obsahuje i údaje o dojíždění či docházení votických žáků do školy, jejich zástupci předali projektantovi i starostovi města.

„Určitě se poznatky dětských zpracovatelů budeme zabývat," potvrdil starosta Jiří Slavík. „Musím ale předem upozornit, že některé z nich jsou nereálné. Nikoliv, že bychom neměli vůli po nápravě, nebo nebyly peníze. Ale z hlediska technických norem a paragrafů zákona o provozu na pozemních komunikacích," objasnil Jiří Slavík, který zároveň připustil, že dopravní situace u bočního vchodu do základní školy před začátkem vyučování, když rodiče přiváží děti, bývá poměrně chaotická.

„Docela se divím, že se v lokalitě dosud nic závažného nestalo," podotkl Jiří Slavík

Dopravní projektant Jiří Drbohlav vyslaný do Votic Nadací Partnerství v rámci akce „Děti ze Středočeského kraje hledají bezpečnou cestu do školy" přislíbil, že navrhne do 20. července účinné dopravní řešení, které by vyhovovalo chodcům, cyklistům i motoristům.

Současně vypracuje návrh na bezpečný odchod z autobusového nádraží směrem k obchodnímu domu. „Paradoxně nejvíce dodržují dopravní předpisy motoristé a nejméně cyklisté a chodci, zejména děti," připomněl dopravní projektant.

Starosta Votic Jiří Slavík přislíbil, že město už připravuje rozšíření chodníku v Táborské ulici, při pohledu z náměstí vlevo, směrem k přechodu pro chodce u velkoprodejny Lidl.

„Pracujeme na tom spolu s odborem dopravy. Chodník má mít podle norem šířku 1,5 metru, podle studie bude v nejužším místě měřit 1,8 metru. Takže poskytne chodcům komfortní chůzi. Další problematické místo u parku na Masarykově náměstí už jsme projednávali s policií a je šance, že tam přechod vznikne," konstatoval Jiří Slavík.

Problematická místa, návrh nápravy

Při návratu ze školy přejít E55 v Olbramovicích semafor Pražská ulice – moc aut  zákaz vjezdu
Úzké chodníky na cestě do školy  rozšířit
Od autobusového nádraží není chodník k obchodnímu domu přechod
Masarykovo náměstí (park) přechody pro chodce
Sukova ulice zpomalovací retardéry
Roh Melicharovy ulice přechod
Parkování nákladních vozidel u vchodu do š. jídelny zákaz parkování NV