Iva Vančurová se před lety zúčastnila podobného worldcampu v Indii a poté pobyty zahraničních návštěvníků organizovala na České Sibiři, kde Kanaďan, dvě Turkyně,  Ruska, Němka, Korejka a Francouzka tráví dva týdny.

Studenti, vysoko- a středoškoláci, ve věku od 18 do 23 let chodili dopoledne na práci do lesa a po přípravě biomasy  se účastnili venkovského života. i proto jsou ubytovaní v kabinách na hřišti, kde se pořád něco děje.

„Chtěli jsme po nich, aby svou přítomností více oživili obec," objasnila organizátorka. Dobrovolníci si platí cestu, pojištění a veškeré spojené výlohy, v případě  Rusky i víza. Ubytování  a stravu hradí obecní úřad.

Letošní dobrovolníci jsou hodně vstřícní. Uskutečnili besedy  v Mitrovicích i v Mezně, kde povídali o sobě,  o svých zemích. Bavili se anglicky, nebo prostřednictvím tlumočníků s místními. V pondělí navštívili školu v Borotíně, v úterý Miličín a dnes se jedou podívat  do střední školy v Sezimově Ústí.

„Málokterý dobrovolnický projekt je omezený věkem, přihlásit se může kdokoliv, kdo umí anglicky, ale  nejčastěji  ji je kolem dvaceti let,

Úroveň angličtiny mezi dobrovolníky je podle Ivy Vančurové   různá, ale společná práce  je stmeluje. „Do lesa s nimi chodily dělat i tři místní holky. A odpoledne za nimi na hřiště chodí děti. Takže mezikulturní výměna  a vztahy lidí z různých zemí a kontinentů  funguje.  To je hlavní cíl projektu," ozřejmila iniciátorka pobytu zahraničních studentů v Mezně.

Místní zpravidla pomocníky vítají. Nosí jim vajíčka, med, půjčují matrace, karimatky i jízdní kola. „Dalo se jich dohromady dost, ale ne všichni jsou zdatní cyklisté. Na výlet dojeli asi kilometr ke státovce a vrátili se. Protože jedna účastnice jízdu nezvládala. Nepřiznala, že sedí na kole poprvé," doplnila Vančurová.