Od nedělní 6. do 17. hodiny je úplná uzavírka Masarykova a Malého náměstí včetně chodníků, Pod Brankou včetně parkoviště, Tyršovy, Vnoučkovy, téměř celé Husovy, Žižkovy a Jiráskovy ulice.

Nádražní ulice bude po dobu dvoukilometrového charitativního běhu a hlavního závodu na deset kilometrů v úseku od Jiráskovy k Tyršově ulici zúžená, dopravu budou řídit kyvadlově semafory.

Pořadatelé musí zajistit po celou dobu pěší přístup ke všem nemovitostem v úseku dotčených uzavírkami a v případě nutnosti bude umožnit průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému.

K parkování vozidel je doporučené využít dalších přilehlých ulic, případně i parkovacích ploch v bývalých Táborských a Pražských kasárnách. Městský ekovláček v neděli nepojde.

Objízdná trasa není stanovená, protože souběžně pokračuje do neděle 18. září rekonstrukce vozovky a pokládání tzv. tichého asfaltu v části ulic Na Chmelnici a Vlašimská.