Na přístupové cestě od parkoviště kolem Staré myslivny k zámku a k amfiteátru se hemžila skupina pracantů, která vyřezávala náletové křoviny.

Nejednalo se o osoby s nařízenými veřejně prospěšnými pracemi, nýbrž o dobrovolné brigádníky.

„Je to naše srdeční záležitost. Uklízíme po sezóně část parku. Práce je tady habaděj,” vysvětlil Tomáš Podhola, benešovský místostarosta.

Členy občanského sdružení Přátelé Konopiště spolu s Komisí pro Konopiště rady města doplnili pracovníci benešovských Technických služeb a Lesů ČR.

"Dokud se neutvoří obecně prospěšná společnost Konopišťský park tak se budeme angažovat osobně a po jejím vytvoření budeme pracovat nadále coby brigádníci,” dodal Podhola.

Spolek Přátelé Konopiště má deset členů a několik desítek příznivců. Na podobném jarním úklidu se kromě zmíněných organizací spolupodíleli ještě rybáři.