„Velkou zábavou pro malé školáky bylo určování zdravých a nezdravých potravin.

Ti větší si zase v mlékárně mohli sami namíchat jogurty s různými ovocnými přísadami,“ nastínila ředitelka školy Hana Procházková část aktivit dětí v rámci Týdne zdravého životní stylu.

Do něj měly jednotlivé ročníky zahrnuté přednášky o správném čištění zubů, zdravém sportování a stravování, malování, výrobu koláží i fitness cvičení.
Ve spolupráci se sousední zemědělskou školou se starší děti zdokonalovaly v poznávání chráněných organismů a seznamovaly se s léčivými bylinami, přípravou čajů, tinktur i olejů.

Umění aranžování z přírodních materiálů jim předvedly studentky z učiliště v ulici Jana Nohy, a správné návyky při laické první pomoci jim osvětlily dívky z maturitního ročníku benešovské Střední zdravotnické školy.

„Na stanovištích si školáci vyzkoušeli způsoby ošetření poraněných končetin, uvedení osoby do stabilizované polohy, resuscitaci včetně umělého dýchání a zásady ošetření ran, popálenin, odřenin, zlomenin i těch otevřených,“ vysvětlila Miroslava Brožová, učitelka odborné přípravy SZŠ.

Zdravotnice Marie Benešová školákům připomněla důležitost zdravé výživy a její rozložení v průběhu běžného dne. Zároveň dětem přiblížila například zákonitosti tvorby tukových zásob při nepravidelném stravování a nedostatku pohybu.

V duchu tématického týdne se nesla také beseda školáků s veterinářem Michalem Šindelářem. Jeho povídání o zodpovědné péči o domácí mazlíčky děti sledovaly se zájmem.

„I starost o pejsky nebo kočičky patří do zdravého životního stylu,“ uvedla ředitelka Hana Procházková s tím, že v rámci výuky školáci také vytvářeli díla z pet víček, tříděného odpadu, sestavovali koláže nebo malovali.

Nejstarší ročníky mají dnes na programu ekologickou dopravu včetně pravidel, historii včelařství i tvorbu ekologických obrazů.

„Akce navazuje na dlouhodobé zaměření školy v oblasti environmentálního vzdělávání, které je propojené s naším vzdělávacím programem Škola pro všechny. Projekt spočívá v tom, aby si žáci prohloubili vědomosti z oblasti environmentálního vzdělávání a za pomoci svých pedagogů a odborníků získali další informace, které budou využívat při plnění daných úkolů,“ doplnila ředitelka benešovské ZŠ Dukelská.