„Provedli jsme screening ve vytipovaných objektech. Do návrhu na měření azbestu je zařazených pět staveb,“ uvedla Blanka Kučerová z benešovského pracoviště Krajské hygienické stanice s tím, že jejich identitu není do schválení měření nadřízeným orgánem možné zveřejnit.

V hospodářském pavilonu pyšelské mateřské školy, který je pro vysoký výskyt azbestu uzavřený, se 17. ledna uskutečnilo osmihodinové kontrolní měření. Výsledek ze zelené třídy, jídelny a školní kuchyně nebyl do včerejšího rána známý.

„Zatím nemám výsledek z Pyšel na stole. Vyhodnocení vzorků chvíli trvá,“ konstatovala vedoucí oddělení hygieny dětí a mládeže Kučerová.

Ve školce platí i nadále omezující opatření. Do hospodářského pavilonu s jídelnou, kuchyní, sklady a kanceláří nemají děti přístup. Stravují se ve třídách. Obědy jsou dovážené autem ze základní školy v termonádobách. Svačiny personál připravuje pouze z kupovaných potravin. Transport a výdej dovážené stravy je monitorovaný, aby nedocházelo k její kontaminaci.

Pro rodiče, které o aktuální situaci školka průběžně informuje, opatření znamená, že musí odhlašovat dětem obědy s jednodenním předstihem.
„Současné opatření v předškolním zařízení budou platit tak dlouho, dokud nebude vše v pořádku,“ ujistila hygienička.