Vzdálenost mezi metropolí a jižními Čechy se tak zkrátí díky napřímení drážního tělesa a dvěma tunelům (Votický – 590 metrů, Olbramovický - 480 metrů).

Zatímco rekonstrukce stanice Votice tím bude ukončená, v Olbramovicích stavba koridoru pokračuje i příští rok. Přeložka tratě bude prozatím pojížděná obousměrně po jedné (západní) traťové koleji.

Původní spojení mezi Vídní a Prahou bylo postupně zprovozňované kolem roku 1870. Z

Zdvoukolejnění mezi Benešovem a Voticemi se mělo odehrát v průběhu 2. světové války, kdy si vznik výcvikovém prostoru SS na Neveklovsku vynutil zkapacitnění železnice. K položení kolejí na připravené drážní těleso už nedošlo.

Jedinou větší stavbou se tak stala koncem 80. let minulého století přeložka dráhy do zářezu u Mezna, čímž bylo odstraněné úrovňové křížení 
s mezinárodní silnicí E55.

Přípravy na elektrifikaci střídavou proudovou soustavou s napětím 25 kV začaly na jaře roku 1985 demolicí několika mostů polních cest a později i mostu silnice I/3 u Bystřice (po dokončení její přeložky). Předtím se uskutečnila těžká střední obnova mezi Bystřicí a Olbramovicemi. Další následovala v roce 1992 mezi Voticemi a Střezimíří.