Zákulisí mezinárodní tísňové telefonní linky 112 poodhalil Josef Setnička, ředitel benešovského Územního odboru Hasičského záchranného sboru.

„Občas na operačním středisku sloužím. Je zajímavé sledovat při tísňovém volání na linku 112 na monitoru červenou šipku, jak se postupně blíží k místu, kde se volající nachází,“ popsal šéf hasičů monitoring volání.

Digitální technika propojená se sítí mobilních operátorů tak dokáže lokalizovat stanoviště volajícího a tím pomáhá operátorovi ověřit hodnověrnost výzvy.

Stejně tak i číslo a identifikační kód mobilního telefonu, byť je bez kreditu i SIM karty. Navíc jsou veškeré hovory nahrávané.

„Falešné poplachy hasiči řeší individuálně. Nikdo se nemusí bát zavolat, pokud pomoc potřebuje nebo vidí kouř a myslí, že tam hoří. Pokud někdo tísňovou linku zneužije, hrozí mu pokuta. Ve správním řízení až 100 tisíc korun. Nebo podle následků lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení,“ upozornil ředitel Josef Setnička.

V současném legislativním procesu se chystá i opatření, které umožní telefon vtipálkovi zablokovat.

V celé republice funguje 14 call center linky 112, která jsou hlasově i datově vzájemně propojená. Jsou vzájemně zastupitelná, takže v případě přetížení nebo výpadku jednoho z krajských center ho okamžitě nahrazuje jiné, na nějž jsou hovory přesměrované, aniž by to volající poznal nebo došlo k prodlevě.

Kdo kde přijímá telefonní hovor ? Běžně hasiči nebo policie. 


Lucembursko, Slovensko – orgány civilní ochrany.
Finsko, Rumunsko, Bulharsko – speciální státní organizace.
Irsko, Řecko, Švédsko, Velká Británie – speciální call centra telekomunikačních operátorů.

Jediná 112 je v:Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru, Maltě. V ostatních státech funguje 112 spolu s národními čísly (V ČR hasiči 150, zdravotničtí záchranáři 155, policie 158).

Kde funguje 112? Ve všech členských státech EU 
a v Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu.

Kde 112 neplatí? Albánie, Bělorusko, Bosna Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Moldavsko, Rusko, Srbsko. V Andoře náleží horské službě.