„V 9 hodin vyjela družstva na připravený okruh hasičských disciplín. V praxi byl vyzkoušený jiný systém organizace.

Odlišnost oproti obvyklému průběhu, kdy účastníci vyjíždějí postupně z jednoho místa a po absolvování předepsaných úkolů se opět postupně vracejí, spočívala v tom, že se všechny jednotky najednou rozjely podle předem stanoveného harmonogramu na jednotlivá stanoviště a koordinovaně rotovaly po připravené trase,“ informoval o novince Pavel Holakovský z pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů Hulice.

V Neměřicích na mostě přes řeku Želivku čekala na jednotky disciplína spočívající v praktickém předvedení zapojení přívodního vedení za pomoci ejektoru, zařízení, jež hasičům umožňuje čerpání požární vody z hloubky.

V Souticích byla pro posádky připravená praktická i teoretická prověrka znalostí ze zdravovědy. V letním táboře Střechov hasiči rozvinuli přívodní, dopravní a útočné vedení od vodního zdroje a jako dorozumívací prostředek k zavodnění proudů a následně k ukončení útoku používali optickou signalizaci.

„Na dalším stanovišti ve Střechově čekala účastníky prohlídka povinné výbavy jejich vozidel a část jednotky prováděla pod dohledem rozhodčího výměnu kola u přívěsu s hasičskou stříkačkou,“ upřesnil starosta sboru.

Po absolvování předchozích stanovišť jednotky přejížděly do Dalkovic. „Družstva zde sestavovala přívodní, dopravní a jednoduché útočné vedení s pěnou se zapojením přiměšovače a proudnice na středně těžkou pěnu. Za plněním dalšího úkolu se hasiči přesunovali do Dubějovic, kde dle pokynů rozhodčího předvedli zapojení přívodního, dopravního a útočného vedení,“ popsal Pavel Holakovský další průběh cvičení dobrovolných hasičů.

V areálu bývalého lihovaru v obci Keblov zajistili dobrovolní hasiči z Čechtic a jednotka hasičských kynologů ze Želiva disciplínu spočívající ve vyhledání pohřešované osoby za pomoci cvičeného psa. Účastníci cvičení následně vyprostili nalezené osoby a její transport k přístupnému místu.

Na letním parketě v Keblově absolvovaly posádky prověření teoretických znalostí.

„Plnění posledního úkolu čekalo na zásahové jednotky v Sedmpánech. Měly zde za úkol stáhnout z hladiny rybníka pomocí improvizované norné stěny simulovanou havárii ropného produktu. Při dojezdu do cílového stanoviště v Hulicích ještě odborný lektor provedl kontrolu vozidel a všech předepsaných dokladů,“ doplnil starosta hulického sboru.

„Účastníci výcviku měli kladné dojmy. Většina z nich si odnesla nové poznatky i praktické zkušenosti, což si pořadatelé z SDH Hulice a Okresního sdružení hasičů Benešov kladli jako hlavní cíl při plánování cvičení,“ uzavřel Pavel Holakovský.

Na trasuvyjely jednotky sborů Trhového Štěpánova, Dubějovic, Hulic, Keblova, Kladrub, Sedmpán, Vysoké Lhoty a host ze sousedního Okresního sdružení hasičů Tábor – jednotka SDH Lukavec.