Železniční tunely mezi Olbramovicemi a Voticemi budou v provozu až v pátek odpoledne, ale už se v nich v pondělí po 17. hodině stala nehoda vlaku s cestujícími.

Jednalo se o utajované hasičské cvičení, jež prověřilo zásahová družstva z okolí. K nástupní ploše mezi tunely u Křešic se dostavily jednotky 
z Benešova, Sedlčan, Votic, Olbramovic, Vrchotových Janovic, Bystřice, Jankova, Miličína a drážní hasiči.

„Na místo se sjelo devět jednotek. Desátá, vlašimská, byla odvolaná k požáru domu v Bolině. Účelem prověřovacího cvičení bylo ověření dojezdových časů profesionálních i dobrovolných sborů ke zcela novým objektům, procvičení záchranných postupů, vyzkoušení materiálního vybavení tunelů a organizace hasebních prací,” vysvětlil Jiří Černovský, velitel cvičení.

Přímo na nástupní ploše mezi olbramovickým a votickým tunelem si hasiči, jichž se s patnácti vozidly dostavilo 65, vyzkoušeli i specifické vybavení pro zásahy na kolejích. „Do příjezdu drážních hasičů, kteří zajistí vyzkratování troleje, provádíme záchranu osob,” konstatoval Martin Kučera velitel zásahu z benešovské profesionální jednotky směny „B”.

Při normálním provozu vlaků je v trolejovém vedení napětí 25 tisíc voltů. Přestože vypnutí proudu zajišťuje dálkově výpravčí v Olbramovicích nebo elektrodispečer, museli hasiči Správy železniční dopravní cesty navíc zajistit místo fiktivní nehody zkratovacími tyčemi, jež propojí měděné lano s kolejnicí.

Drážní hasiči na místě předvedli kolegům z dobrovolných jednotek manipulační vozíky pro jízdu na kolejích na odvoz záchranářského materiálu a přívoz zraněných i hydraulické vyprošťovací zařízení a zvedáky vagonů.

„Stejnou techniku máme ve výbavě i my včetně osvětlovacího balónu. Předvést techniku drážních hasičů dobrovolným byl další z cílů cvičení,” poznamenal velitel cvičení Jiří Černovský, jenž působí jako velitel benešovské požární stanice.

„Cvičení mělo úroveň. Je to výsledek výcviku a odborné přípravy dobrovolných jednotek. Naši občané a cestující mohou být na hasiče hrdí,” zhodnotil Josef Setnička, ředitel územníhoodboru HZS.

Příjezdovou cestu zatarasil tahač s návěsem
Dobrovolným hasičům zařazeným do dvojkových a trojkových jednotek požární ochrany Voticka změnil v 17.18 pondělní podvečerní program plošný požární poplach 3. stupně.

„Pozar, podzemni prostory, tunely, 3. st., Kresice, prov. cv. voticky tunel, na trati v tunelu, uvnitr vice lidi,” zněla neosobní datová věta a SMS zpráva, jež se rozletěla vzduchem do vysílaček a mobilních telefonů velitelů zásahových jednotek od Benešova až k Miličínu.

K úbočí křěšického kopce severně od Votic zamíříla blikající a houkající hasičská technika. K místu mezi portály olbramovického a votického tunelu vyjela také sanitka záchranné služby a policejní hlídka. Na silnici I/18 ve stoupání směrovala požární auta k místu spojka se svítícím červeným terčem.

„Naplánované bylo, že jako první dorazí k fiktivnímu požáru vlaku jednotka dobrovolných hasičů z Votic, která to má k severnímu portálu votického tunelu ze základny nejblíže. Po provedení průzkumu a zahájení záchranných prací předal po příjezdu benešovských profesionálních hasičů jejich velitel organizaci zásahu Martinu Kučerovi z benešovské profesionální směny B,” poodhalil zákulisí cvičení ředitel hasičů Josef Setnička, jenž na místě působil jako supervizor.

Zcela neplánovaně zatarasil přístupovou cestu k tunelům tahač, jehož návěs s naloženou drtičkou kamene uvízl v zatáčce mimo zpevněnou vozovku a stroj se nebezpečně naklonil. Jeho vyproštění ve tmě nebylo reálné.

„Operativně jsme zajistili příjezdovou cestu přes soukromý pozemek. Samozřejmě se souhlasem majitele,” poznamenal Jiří Černovský ke komplikaci, která ale jednotky nezpozdila.

Příjezd každé zásahové jednotky k nástupnímu prostoru hlásila veliteli zásahu Kučerovi z obslužné komunikace spojka. „Přijelo vozidlo drážních hasičů,” ozval se hlas v jeho vysílačce. „Pošli je k nám dolů,” potvrdil zprávu o dojezdu kolegů ze SŽDC profesionální hasič.

Drážní hasiči vyjíždějící z pražských Vršovic měli k lokalitě s údajným požárem vlakové soupravy nejdále. Mezitím, co zkratovali trolej, hlásila spojka druhé vozidlo SŽDC. To zastavilo v blízkosti prozatím nezprovozněné druhé traťové koleje.

„Dalšími cíli cvičení bylo seznámení jednotek s technickým vybavením tunelů, procvičení komunikace mezi sebou vysílačkami a s železničáři drážním telefonem, prověrka suchovodů, jimiž jsou tunely vybavené, i čerpání vody z požární nádrže,” přiblížil dění ředitel územního odboru HZS Setnička.

Votičtí přijeli s vozíkem z kopce
Organizátoři nácviku zásahu v tunelu nezapomněli na krizové situace. V jednu chvíli osvětlený tunel potemněl. Po naskočení náhradního agregátu se opět rozzářil.

V oblouku tunelu se objevila skupina s manipulačním vozíkem na kolejích, podobná té, která u nástupního prostoru sestavila, naložila technikou a vyzkoušela jeho obdobu.

"Část votické zásahové jednotky měla za úkol průzkum tunelu od jižního portálu z kopce,” okomentoval činnost Jiří Černovský, velitel prověřovacího cvičení s tím, že příští rok čeká hasiče náročnější cvičení v budovaném tunelu u Zahradnice, který měří přes kilometr.

Soustředění hasičů na úbočí kopce nad Voticemi skončilo po 19. hodině. „Z pohledu velitele požární stanice jsem rád, že mají zasahující jednotky vysokou úroveň a sbory dobrovolných hasičů fungují,” pochválil kolegy Jiří Černovský.

Při pondělním podvečerním cvičení nemuseli hasiči vynášet raněné figuranty. „Obecně mají železniční tunely oproti silničním výhodu. Jezdí v nich technicky vyspělé soupravy řízené přezkušovanými odborníky,” přidal poznatek z cest po Evropě ředitel Josef Setnička.

Pondělní nácvik likvidace mimořádné situace předznamenalo páteční zprovoznění přeložky železniční tratě mezi Olbramovicemi a Voticemi po nové přeložce. Souběžně bude zprovozněná západní část kolejiště v Olbramovicích. Celá stavba IV. železničního koridoru za 8 miliard korun mezi Benešovem a Voticemi skončí v prosinci 2013.