Sklad začal po terénních úpravách vyrůstat na pozemcích za rodinnou zástavbou bez řádného stavebního povolení v lokalitě určené územním plánem pro předměstské bydlení v západní části městyse Divišov.

Teprve začátkem srpna si obyvatel čp. 356 v Dalovské ulici požádal o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby garáže a skladu nesamohybné techniky.

Ve středu 31. srpna divišovský stavební úřad uskutečnil kontrolní prohlídku na zmíněných pozemcích a zjistil, že se už na nich nachází rozestavěná hrubá stavba se základovou deskou a částí obvodových zdí.

„Na základě vykonané kontrolní prohlídky a zjištěných skutečností stavební úřad zastavuje společné územní a stavební řízení a zahájí řízení o odstranění nepovolené stavby,“ konstatovala v rozhodnutí referentka stavebního úřadu Eva Vilímková.

Letos v květnu vydala benešovská radnice, přesněji odbor výstavby a územního plánování, koordinované závazné stanovisko ke stavbě garáže a skladu nesamohybné zemědělské techniky, v němž nicméně konstatuje, že pro předmětné pozemky zahrnuje územní plán funkční využití jako „plochy zahrad a sadů“.

Stavebník si poté v červenci požádal o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Odbor životního prostředí benešovské radnice mu pro stavbu garáže a skladu zemědělské techniky vyhověl bez předepsání finančního odvodu. Ten však zákon nevyžaduje v případě stavby pro bydlení podle schváleného územního plánu.

Podle jednoho odboru je tedy zmíněný pozemek „zahrada a sad“. Další mu přisoudil účel „stavba pro bydlení“ a podnikatel přitom začal načerno stavět garáž a sklad.