Scénárista a režisér polohraného dokumentu Jaroslav Pelíšekk dalšímu osudu dokumentu uvedl:

„DVD je součástí knihy. Zatím bude promítané na vzpomínkových akcích. Jsou v něm originální záběry z instruktážních filmů SS. Jednáme s německým spolkovým archivem, zda by práva na historické záběry poskytl České televizi,“ nastínil Jaroslav Pelíšek.

Sbírání podkladů ke knize trvalo Petru Kosovi osm let, natáčení dokumentu přibližně rok. Ve štábu působilo 20 osob a na hraných částech se podílelo asi 45 statistů s množstvím techniky a rekvizit.

„V nákladech jsme se museli vejít do stovek tisíc korun, komerčně by film stál miliony,“ upřesnil Jaroslav Pelíšek.

Prezentace dokumentů se ujala Bohunka Zemanová, ředitelka o.p.s. PosázavíaVáclav Pošmurný, který připomněl, že vysídlování v letech 1942 až 1944 bylo oficiálně nařizované vyhláškami okresního hejtmana.

Rozsáhlé území 107 tisíc hektarů mezi Sázavou, Vltavou a železniční tratí Sedlčany – Olbramovice – Benešov už v roce 1939 Němci vytipovali pro zřízení vojenských cvičišť jednotek SS a wehrmachtu. Zároveň byla oblast vyjmuta z pravomocí protektorátu Böhmen und Möhren a vysídlené statky se proměnily v SS Hoffy.

„Průběh postupného vysídlování byl zdokumentovaný a popsaný už mnohokrát, takže je zachycený zhuštěně. Zaměřili jsme se na vojenskou stránku cvičiště,“ vysvětlil autor knihy Petr Kos.

Z historických materiálů se dochovala jen torza. Většina dokumentů byla na konci války zničená nebo si je ustupující vojska odvezla. Ze střípků dobových faktů, přehledu jednotek, životopisu velitele prostoru a záznamů v archivu ministerstva vnitra vznikala mozaika pro knihu i film.

Historické záběry, včetně unikátních instruktážních snímků SS, jsou černobílé. Dohrávané scény jsou barevné,“ připomněl autor DVD Jaroslav Pelíšek. „Ve filmu se objeví výpovědi pamětníků. A ty, které se do něj nevešly, zůstanou pro další využití ve vojenském historickém ústavu,“ poznamenal režisér k zachyceným vzpomínkám očitých svědků.

Uvedení knihy a DVD sledoval i senátor Karel Šebek. „Zatvrzele bydlím už šedesát let na stejné neveklovské adrese, takže historii rodného kraje sleduji. Je to pro mě srdeční téma, protože se v něm prolínají osudy mých rodičů a prarodičů,“ konstatoval Karel Šebek.

„Myslím si, že je dobré mýt v srdci rodný kraj a šířit to poznání dál. Nahodile střádám poznatky a snažím se přispět těm, kteří se bádání věnují systematicky. Ať už to profesor Šmerák, historik Michal Sejk nebo ředitelka Procházková z oblastního státního archivu,“ doplnil senátor Šebek s tím, že dokumenty o vysídlení sleduje i jeho maminka. „Vždy si vzpomene na další detaily z uvedeného období,“ dodal neveklovský patriot.

Představená díla nejsou určená jen pro pamětníky či badatele. Ale zejména pro mládež. „Kniha je dělaná tak, aby zaujala i mladší. Někdo nám vytýká, že v knize jsou barevné fotografie z filmu. Ale beru to tak, že barevná fotografie mladého čtenáře přiláká, aby jí otevřel a případně se začetl,“ objasnil autor filmu.

Růženě Chárové z Neveklova se film moc líbil. „Hlavně by se mohl použít pro základní a střední školy. Úžasně je v něm zachycený postup obsazování. „Film byl včetně hraných vsuvek přehledně udělaný. Je to jeden z nejlepších dokumentů, které jsme viděla,“ konstatovala Helena Povolná.

Jiří Povolný k tomu doplnil: „Moji rodiče byly vystěhovaní taky. Vrátili se zpátky do polorozbořeného stavení. Období vysídlení si prožili naplno. Jsem toho názoru, že ta doba se i v dnes musí připomínat. Prezentovat podobné akce je velice záslužné,“ uvedl Povolný.

Neveklovský starosta Jan Slabý prozradil, že se část výstavy o vystěhování regionu stane trvalou expozicí v zasedací síni radnice.